blog-kolaze (6)
dav
vyroba obrazky pole (5)
yxccc
ads
vyroba obrazky pole (2)
node1
dav
vyroba obrazky pole (3)
vyroba obrazky pole (4)
node2

Inštruktážne video z našej výrobne odevov

Cesta nášho výrobku

VÝROBA PRACOVNÉHO ODEVU

  • Ponúkame najlepšie riešenie pracovných odevov na podporu Vášho podnikania. Rozmanité služby tvoria celok, ktorý funguje tak spoločne, ako aj osobitne. Keď sústredíte poskytovanie svojich pracovných odevov u jedného spoľahlivého partnera, môžete sa s pokojom mysle zamerať na svoju hlavnú činnosť.
  • Reprezentatívny, vhodný pracovný odev je podstatným faktorom z pohľadu bezpečnosti pri práci a pocitu pohodlia počas nej. Ponúkame správne riešenia pracovného odevu pre spoločnosti a organizácie všetkých veľkostí a pre rôzne odvetvia – od zdravotnej starostlivosti cez potravinársky priemysel, autopriemysel.

NA ČO SLÚŽI PRACOVNÝ ODEV

Pracovné odevy sa dnes vyrábajú v bohatom a rozmanitom sortimente. Spĺňajú a rešpektujú požiadavky zákazníka. Pracovné odevy neplnia len účel oblečenia pracovníka, ale ponúkajú aj ochrannú funkciu, ako ochranné pracovné pomôcky. Dnes už bežná požiadavka ochrannej funkcie odevu je zabezpečená vlastnosťami tkaniny z ktorej je pracovný odev vyrobený. Vysoké nároky na špeciálne ochranné vlastnosti pracovného odevu, už nie sú kladené iba v chemickom, hutníckom, drevospracujúcom priemysle ale i v ľahkých odvetviach priemyslu a zdravotníctve. Použitie pracovného odevu sa teda mení podľa toho akú funkciu respektíve ochranu používateľa dokáže plniť.